logo sverige

skogsbruk - jakt - industriella tillämpningar - brandförsvaret - sök och räddningstjänst

Försäljning: 076-1099 599

måndag, 14 oktober 2013 00:00

Runlock & HR Rep

spesial-taul-web Klicka på bilden för mera info.

RunLock HR

Praktisk i bilen, båten, i stugan, ryggsäcken eller i Lekskolan. RunLock och HR Rep - Rep till många användnings områden: Lasförankring och verktygs säkring dykare och höghöjds arbeten. Drag och lyft. Fall skydd. HR - rep: Polyester rep. Polypropylen rep . Dynema SK-75.

. Promenad Repet frontpage Klicka på bilden för mera info.

Promenad repet håller ordningen i ledet!

I samarbete med några förskolor och lekskolor. Har vi specialtillverkat ett öglerep som är tillpassat för promenad i ordentliga led.

Klicka på bilden för mer info

Published in Hem